The Sleek Ingamar

House Of Blue Lights

Friska stammar

När vi nu talar om friska stammar så talar vi inte som arborister och om träd, nej vi talar om att göra stambyte i Stockholm och att få det fint med. Så om man kan se till att njuta och göra det fint så kan man också se till att få mer saker för alla andra och göra något som annars inte blir gjort. Ja, man kanske känner att man gillar detta och får tid till något men också att man har en riktigt bra lösning på allt som är bra och som fungerar vilket vi alla tycker om. Ja, det handlar om nyttiga saker och om att få till bra stammar i byggnaden med.